Algemene voorwaarden

Margots Keramiek Atelier streeft naar een zo actueel mogelijk website. Mocht de informatie van of de inhoud van Https://www. margotskeramiek.nl onvolledig of onjuist zijn dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Aanmelden geschiedt via het invullen van het contactformulier of via mail, telefoon of app. Geef duidelijk aan voor welke cursusgroep je in wilt schrijven. En vermeld je naam, email adres en telefoonnummer. Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden . Je krijgt van Margots Keramiek Atelier bericht terug of er plaats is in de groep.

– Bevestiging van deelname aan een cursusdag/avond via Mail , telefonisch of app geldt als inschrijving en tot wederopzegging. 

-Opzegging van de cursus moet per e-mail (margotskeramiek@gmail.com) worden bevestigd. 

-De inschrijving voor een cursus is pas definitief als een deel van het cursusgeld is bijgeschreven op de bankrekening van MKA.

-Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

-In de cursusprijs zijn de kosten voor het gebruik van alle gereedschappen in het atelier inbegrepen.

-De klei en het glazuur en stookkosten worden apart berekend.

-Margots Keramiek Atelier is niet aansprakelijk ingeval van schade aan werkstukken ontstaan door de stook van het werkstuk of door andere onvoorziene omstandigheden . 

-Margots Keramiek Atelier is nooit aansprakelijk ingeval van schade aan kleding, of u zelf door ondeugdelijk gebruik van materialen gebruikt in het atelier.

-Schade aan materialen/gereedschap of eigendommen van Margots Keramiek Atelier zullen worden verhaald op de cursist op basis van aanschaf of herstelkosten. 

-Margots Keramiek Atelier behoudt zich het recht voor om bij een cursus die over meerdere data is verdeeld de data tussentijds te wijzigen tot uiterlijk een week van te voren.  

 Bij ziekte van de cursusleidster kan de cursus op een later moment ingehaald worden.

-Mocht je verhinderd zijn op de cursusdag of cursusavond waarop je bent ingeschreven dan moet je 24 uur van te voren afmelden. Afmeldingen die later binnen komen worden als genoten cursusdag-avond gezien.  Als je 24 uur van te voren afmeld kun je de les altijd inhalen. 

-Dit geldt niet voor privé lessen deze dienen maximaal 48 uur van te voren verzet te worden.

-Restitutie van lesgeld is altijd in overleg. Mocht er geen duidelijke reden van afmelding zijn dan kan er geen restitutie plaats vinden.

-Wanneer je je opgeeft voor een workshop met meerdere personen dan dient de aanbetaling van 50 euro om de datum vast te zetten en dit bedrag moet binnen een week na boeking op de rekening van Margots Keramiek Atelier staan. Zorg dat het resterende bedrag uiterlijk 2 weken voor de workshopdatum op de rekening van Margots Keramiek Atelier staat. Mocht de workshop onverwachts vanuit de kant van de aanvrager niet doorgaan dan geldt de 50 euro als administratiekosten.